Τον έχει βάλει στο βρακί της. Τώρα και με φωτογραφική απόδειξη!